Social og sundhed

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2021
Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2021

Aftaler på ældre- og sund­heds­området 2021 er en overskuelig håndbog, der samler de nye relevante overenskomster og aftaler for ledere og basispersonale på ældre- og sundheds­om­rådet, herunder de fire aftaler om arbejdstid på de kommunale døgnområder, som trådte i kraft 1. april 2021.


Styr på sundhedsdata
- fundamentet for et datadrevet sundhedsvæsen
Styr på sundhedsdata

Bogen handler om, hvordan de data, som lægesekre-
tærer/sundhedsadministra-
tive koordinatorer registrerer, bruges af væsentlige sundheds-
aktører, herunder hvordan de bruges i forbindelse med finansiering, styring, kapacitetsanvendelse og kvalitetsudvikling.