Skole, kultur og fritid

Folkeoplysningsloven med kommentarer
4. udgave, 3. oplag 2015 med enkelte rettelser
Folkeoplysningsloven med kommentarer

Folketinget vedtog i juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Ændringerne vedrører bl.a. indførelsen af en kommunal folkeoplysningspolitik og nye regler om brugerinddragelse.


Foreningshåndbogen
Foreningshåndbogen samt cd

Med Foreningshåndbogen får du en let, kort og overskuelig introduktion i for­eningsarbejdet i mindre foreninger.


Nyhedsbrev for Skoleledere
Nyhedsbrev for skoleledere - abonnement

Indeholder aktuelle skolepolitiske emner med udgangspunkt i lærernes arbejdstidsaftale.


Tavshedspligt i forældre- og skolebestyrelser
Tavshedspligt i forældre- og (min.10 stk.)

Denne lille folder beskriver kort reglerne om tavshedspligt for medlemmer af forældre- og skolebestyrelser.