Ledelse og organisering

11 kvinders vej til topledelse
- kommunale karrierespor
***MAX 10 STK*** 11 kvinders vej til topledelse

Markant færre kvinder end mænd har i dag en toppost i den kommunale ver­den. Denne bog indeholder interviews med 11 meget forskellige kvinder om deres vej til toppen. Bogen skal inspirere andre kvinder til at tage udfordrin­gen op og søge helt til tops i det kommunale univers.


Borgerinddragelse i praksis
Borgerinddragelse i praksis

En håndbog til alle der ar­bej­der med at inddrage bor­gere, brugere eller med­lemmer. Læseren bliver guidet gennem hele pro­ces­sen med konkrete anbe­fa­lin­ger, eksempler, dilem­maer, ideer til metodevalg, tjeklister og masser af inspiration til alle faser - før, under og efter. Inddragelse gavner de fleste processer, men der findes ingen hurtige genveje eller færdige skabeloner. Alle pro­ces­ser er unikke og kræver god tid og forbe­re­del­se.


Det er så Myndigt
Myndighedens ansvar og vilkår i forandringssamfundet
DET ER SÅ MYNDIGT

Debatskabende og tankevækkende bog om myndighedens rolle i dagens Danmark.