Håndbøger

Praktiske værktøjer til kommunens sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere.

Håndbog for bygningsmyndigheder
- anvendelse af bygge- og planlovgivningen i praksis
Håndbog for bygningsmyndigheder,etablering

Håndbogen henvender sig primært til rådgivere i byggeprojekter, herunder rådgivende ingeniører, arkitekter og landinspektører samt bygningsmyndig­hederne i kommunerne.


Håndbog for den kommunale bygherre
Håndbog for den kommunale Bygherre. Etablering

Håndbog for den kommunale bygherre er en trin for trin vejledning om styring af kommunale bygge- og anlægsprojekter, byggeskader, indeklimaproblemer og decentralisering af ansvaret for det støttede boligbyggeri stiller store krav til professionalisering og kvalitetsstyring af bygge- og anlægsprojekter fra kommunernes side.


Håndbog om støttet boligbyggeri
Håndbog om støttet boligbyggeri. Etablering

Håndbogen giver en grundig indføring i planlægningen af kommunal boligpoli­tik og fører brugeren sikkert gennem støtteproceduren.


Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri
Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbygger

Håndbogen er et tilsynskoncept udviklet på anmodning fra det daværende By- og boligministerie. Håndbogen forklarer indholdet af tilsynsbestemmelserne og giver mange eksempler på løsning af problemstillinger.


KL Budgetvejledning
Budgetvejledning og Kommunalstatistisk Meddelelser

Ringbind med KL's løbende orientering om de økonomiske, politiske og aftalemæssige forhold, som har betydning for kommunernes budgetlægning.


Kommunalstatistiske meddelelser
Kommunalstatistiske Meddelelser. abonnement

Indeholder detaljerede statistikker for kommunernes aktiviteter på alle om­råder. Giver mulighed for sammenligninger med andre kommuner.