Håndbøger

Håndbog om støttet boligbyggeri. Etablering

Håndbog om støttet boligbyggeri

Håndbogen henvender sig primært til arkitekter, advokater og boligselskaber, der i forbindelse med konkrete støttesager kan søge råd og vejledning i hånd­bogen. På grund af håndbogens behandling og uddybning af emner, kan bogen også være af interesse for bygherrer og deres rådgivere.

Foruden en række generelle afsnit indeholder håndbogen:

  • Bestemmelser for alle typer af boligbyggeri
  • Gennemgang af støtteproceduren for de enkelte boligtyper trin for trin
  • Beskrivelser af sagsforløbet i støtteproceduren
  • Checklister beregnet til kopiering til kommunernes støttesag
  • Støttereglerne ændres med jævne mellemrum, og det konkrete tilsagn bygger altid på de på tilsagnstidspunktet gældende regler.

En redaktionsgruppe bestående af kommunale praktikere og repræsentanter fra Byggeskadefonden, Danmarks Almene Boliger (BL), og ressortministeriet
(Trafik-, Bygge- og Boligministeriet) sørger for, at alle relevante regler er tilgængelige og ajourførte.

Prisen som vises under "Priser" er for en etablering.

Et årligt ajourføringsabonnement koster kr. 2.006,00
Forfattere
KL
Udgivelsesår
2023
Varenummer
7414
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 1.554,00