Håndbøger

Håndbog for bygningsmyndigheder,etablering

Håndbog for bygningsmyndigheder
- anvendelse af bygge- og planlovgivningen i praksis

Håndbogen henvender sig primært til rådgivere i byggeprojekter, herunder rådgivende ingeniører, arkitekter og landinspektører samt bygningsmyndig­hederne i kommunerne.

Håndbogens omfattende stof giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan beregnes bebyggelsesprocenter og bygningers højde?
  • Hvad kan tillades i landzone?
  • Hvad har terrænreguleringer med byggeloven at gøre?
  • For de centrale dele af byggelovgivningen er der udarbejdet skitsetegninger, der sammen med den forklarende tekst tydeliggør indholdet af byg­ningsreglementet. Skitserne giver mange gode eksempler på,
  • hvordan love og reglementer skal fortolkes.

Håndbogen, der består af 15 ringbind og udgives i samarbejde med kommunale praktikere og KL. Den ajourføres efter behov, 3-4 gange per år.

Prisen som vises under "Priser" er for en etablering.

Et årligt ajourføringsabonnement koster kr. 2.929,00
Forfattere
KL
Udgivelsesår
2023
Varenummer
7405
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 3.335,00