Håndbøger

Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbygger

Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri

Håndbogen er et tilsynskoncept udviklet på anmodning fra det daværende By- og boligministerie. Den forklarer indholdet af tilsynsbestemmelserne og giver mange eksempler på løsning af problemstillinger.

Håndbogen er et uundværligt redskab til at overskue tilsynsbestemmelserne og henvender sig primært til boligorganisationer, advokater og økono­miske rådgivere, men kan endvidere være til gavn for en bred gruppe inden for tilsyn.

Håndbogen giver anvisninger til, hvordan samarbejde mellem flere involverede kommuner kan tilrettelægges. Endvidere er der et skema over alle bestemmel­ser i almenboligloven og driftsbekendtgørelsen, der pålægger kommunerne til­syn og konkret administration. I skemaet angives, om bestemmelserne invol­verer hjemstedskommunen, beliggenhedskommunen eller begge kommuner.

Håndbogen indeholder også afsnit om andre støttede boligtyper, som fx støttede private andelsboliger.

Foruden en række generelle afsnit indeholder håndbogen:

  • Indføring i tilsynskonceptet og de almindelige forvaltningsretlige principper
  • Emneopdelt beskrivelse af den kommunale tilsynsforpligtelse
  • Eksempler på breve tilknyttet de enkelte tilsynsområder.

Til håndbogen er knyttet er ERFA-gruppe, som foruden kommunale praktikere består af repræsentanter for Landsbyggefonden, FSR (danske revisorer), Danmarks Almene Boliger (BL) og ressortministeriet (Trafik-, Bygge- og Boligministeriet)

Prisen som vises under "Priser" er for en etablering.

Et årligt ajourføringsabonnement koster kr. 1.889,00
Forfattere
KL
Udgivelsesår
2022
Varenummer
7178
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 1.765,00