Kommunomudgivelser

Kommunal ansættelse 2022

Kommunal ansættelse

Bogen indeholder en grun­dig beskrivelse af de retsregler - lovgivningen og de kollek­tive aftaler - der er grund­laget for personaleadmini­stra­tionen i kommu­nerne, samt talrige resumeer af vigtige retsafgørelser. Bogen har vundet indpas som håndbog for alle, der beskæftiger sig med ansættelses­forhold i det offentlige: kommunernes perso­nalekontorer, tillidsrepræsentanterne og personaleorganisationerne.
Forfattere
Flemming Heilberg
Antal sider
602
ISBN
978-87-7424-879-8
Udgivelsesår
2022
Varenummer
6691-22
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 550,00
Lager: