Løn og personale

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2021

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2021

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2021 er en overskuelig håndbog, der samler de nye relevante overenskomster og aftaler for ledere og basispersonale på ældre- og sundhedsområdet, herunder de fire aftaler om arbejdstid på de kommunale døgnområder, som trådte i kraft 1. april 2021.

Håndbogen henvender sig til alle, der arbejder med ledelse, administration og personaleforhold inden for ældre- og sundhedsområdet, fx ledere og ansatte på plejecentre og sundhedscentre, i hjemmeplejen, i kommunernes HR- og personaleenheder, ansatte i forvaltningerne, samt medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

  • Social- og sundhedspersonale
  • Syge- og sundhedsplejersker, ernæringsassistenter m.fl.
  • Ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre
  • Husassistenter
  • Lederne på ældre- sundheds- og handicapområdet, kostproduktion mv.
  • En sammenskrevet og overskuelig arbejdstidsaftale også for det døgnpædagogiske område
  • KL's vejledning til arbejdstidsaftalerne
  • Aftalerne om lokal løndannelse
  • Andre relevante aftaler og bilag
  • Vejledning om personaleadministration på ældreområdet

Håndbogen indeholder et fyldigt stikordsregister og er let at finde rundt i.
Forfattere
KL
Antal sider
408
ISBN
978-87-92963-51-2
Udgivelsesår
2022
Varenummer
3331
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 255,00
3 229,50
5 216,75
8 204,00
10 191,25
Lager: