Løn og personale

Pensionsregulativet for kommunale tjenestemænd

Pensionsregulativet for kommunale tjeneste­mænd med kommen­tarer

Pensionsregulativet for kommunale tjenestemænd med kommentarer er en detaljeret gennemgang af alle bestemmelserne i det kommunale tjenestemandspensionsregulativ.

Bogen er bygget systematisk op, så den er overskuelig og kan bruges som et praktisk opslagsværk. Udover kommentarer til de enkelte bestemmelser i pensionsregulativet indeholder bogen også de regulativer, aftaler mv., som knytter sig til pensionsregulativet for kommunale tjenestemænd.

Bogen indeholder referater af relevante domme og regneeksempler, som bidrager til forståelsen af bestemmelserne.

Bogen er målrettet alle, der beskæftiger sig med tjenestemandspensioner. Det gælder både offentlige myndigheders personalefunktioner, faglige organisationer og andre, der beskæftiger sig med tjenestemandspensionsområdet. Bogen kan også bruges i undervisningsmæssig sammenhæng.
Forfattere
Lotte Bryde
Lilian Friis
Niels Nørby Pedersen
Antal sider
274
Udgivelsesår
2014
ISBN numre
978-87-92907-71-4
Varenummer
3321
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 250,00
3 225,00
5 212,50
8 200,00
10 187,50