Børn og unge

Folkeskoleloven med bemærkninger

Folkeskoleloven med bemærkninger

Folkeskoleloven med bemærkninger - er et lettilgængeligt opslagsværk, der er tænkt som en hjælp til den, der har behov for et overblik over det retsgrundlag, der styrer folkeskolen. Bogen er ajourført frem til den 1. august 2020.

Foruden selve lovteksten til den gældende lov om folkeskolen indeholder bogen undervisningsministerens bemærkninger til lovforslaget inden for folkeskole­området. Lovparagrafferne er ledsaget af bemærkninger, som uddyber lovens ordlyd i et lettilgængeligt sprog og henviser til andre paragraffer af relevans for emnet.

Den nye udgave medtager alle de nye ændringer til folkeskoleloven.

Folkeskoleloven med bemærkninger henvender sig til lærere, ledere, pæda­goger og studerende ved læreruddannelsen, samt til medlemmer af kommunal­bestyrelser og skolebestyrelser og andre interesserede.
Forfattere
Klaus Michael Jensen
ISBN
978-87-92963-44-4
Varenummer
3265-20
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 305,00
3 274,50
5 259,25
8 244,00
10 228,75
Lager: