Ledelse

Kommuneforlagets ledelse:

 

Lars Bertelsen
Kontorchef
Tlf. 33 70 33 83
E-mail: lab@kl.dk

 

Lone Kjær Knudsen
Redaktionsleder
Tlf. 33 70 39 25
E-mail: lka@kommuneforlaget.dk