Velkommen til Kommuneforlaget

Kommuneforlaget formidler viden på tryk af højeste kvalitet.

Her på siden kan du bestille en række produkter såsom faglige publikationer,  Komponentudgivelser, trykte blanketter, regelsamlinger og håndbøger.

Ønsker du at modtage en ean-faktura og ikke har et login kan du kontakte kundeservice på post@kommuneforlaget.dk eller på telefon 3311 3800.

Det er desværre ikke muligt, at betale med dankort på hjemmesiden, men send en mail på post@kommuneforlaget.dk eller ring på telefon 3311 3800 så kan vi hjælpe med bestillingen.

Regler på undervisningsområdet fra 1. april 2021

Regler på undervisnings­området fra 1. april 2021 er en overskuelig håndbog, der samler de relevante regler for ledere og basis­personale på undervis­nings­området med de ændringer, der følger af de seneste overenskomst­forhand­linger i 2021.

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2021

Aftaler på ældre- og sund­heds­området 2021 er en overskuelig håndbog, der samler de nye relevante overenskomster og aftaler for ledere og basispersonale på ældre- og sundheds­om­rådet, herunder de fire aftaler om arbejdstid på de kommunale døgnområder, som trådte i kraft 1. april 2021.

Styr på sundhedsdata
- fundamentet for et datadrevet sundhedsvæsen

Bogen handler om, hvordan de data, som lægesekre-
tærer/sundhedsadministra-
tive koordinatorer registrerer, bruges af væsentlige sundheds-
aktører, herunder hvordan de bruges i forbindelse med finansiering, styring, kapacitetsanvendelse og kvalitetsudvikling.

Password

Log ind

Log ind